+385 (0)95 52 52 661 +385 (0)95 52 52 661 info@zastita.hr

GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA d.o.o. Osijek

Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka: Sanda Jelić Marušić, dipl.iur.
Adresa: Cara Hadrijana 1, 31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 228 308
Faks: +385 (0)31 207 077
E-mail: zastita-podataka@gpp-osijek.com
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 09:00 do 13:00 sati.

Politika zaštite osobnih podataka

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte Politiku zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika). Molimo Vas Politiku povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Službenom web stranicom www.gpp-osijek.com upravlja voditelj obrade – Društvo Gradski prijevoz putnika, društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: GPP d.o.o.) sa sjedištem u Osijeku na adresi: Cara Hadrijana 1, registrirano je u Trgovačkom sudu Osijek pod registracijskim brojem upisa: 030060670, MB: 3026132, OIB: 96779488329.

GPP d.o.o. Osijek prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (dalje u tekstu: Uredba). Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe.

Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Društva GPP d.o.o. Osijek odgovorni su za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade.

GPP d.o.o. Osijek prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka kao i podacima o voditelju ove obrade, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, pravnom osnovu za obradu podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka prema potrebi, razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaše podatke ne dajemo, ne iznajmljujemo, ne prodajemo niti ustupamo trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama.

O načinu korištenja prikupljenih podataka, daje se ispitanicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

U skladu sa našom zadaćom koja je od javnog interesa, objavljujemo fotografije koje se slikaju na javnim skupovima i objavljujemo ih na službenoj Internet stranici u svrhu promocije našeg rada.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjev ispitanika na pristup, zahtjev ispitanika na ispravak, zahtjev ispitanika za prijenos podataka, zahtjev ispitanika o povlačenju privole, zahtjev ispitanika na ograničenje obrade, zahtjev ispitanika za pravo na brisanje - pravo na zaborav i zahtjev ispitanika za pravo na prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Zakonodavni okvir

 

 

 

Dokumenti

Naziv Preuzmi

ZAHTJEV-ispitanika-na-pristup.odt

ZAHTJEV-ispitanika-na-ispravak.odt

ZAHTJEV-za-prijenos-podataka.odt

ZAHTJEV-ispitanika-o-povlacenju-privole.odt

ZAHTJEV-ispitanika-za-pravo-na-ogranicenje-obrade.odt

ZAHTJEV-ispitanika-za-pravo-na-brisanje-pravo-na-zaborav.odt

ZAHTJEV-ispitanika-za-pravo-na-prigovor.odt

Zahtjev možete podnijeti i putem mobilne aplikacije podnošenjem eObrasca zahtjeva. Mobilnu aplikaciju besplatno možete preuzeti ovdje ili direktno klikom na:

Google Play Store